Наше оборудование

CAM01091Нова ультразвукова діагностична система Versana Premier (2021), від
GE Healthcare — високопродуктивна універсальна ультразвукова
система експертного класу. Завдяки сучасним технологіям, які
використані в апараті Versana Premier, лікар може отримати
зображення високої якості у різних пацієнтів.
Апарат має широкий спектр датчиків, що дозволяє проводити всі
види ультразвукових досліджень – від органів черевної порожнини
до складних судинних досліджень та ехографії серця. Датчики
спроектовані з використанням найновітніших матеріалів та
технологій, що забезпечують широкий частотний діапазон та високу
чутливість.
Допоміжні технології дозволяють оптимізувати зображення,
налаштувати його під індивідуальні особливості кожного.
Проведення автоматичних розрахунків, постобробки зображень,
зручного зберігання ехограм значно полегшує роботу.
Поєднання сучасного дизайну та режимів з преміум технологіями
формування зображення надає неперевершену впевненість в
результатах діагностики навіть в самих складних випадках.

—————————————————————————————————
Новая ультразвуковая диагностическая система Versana Premier
(2021)
, от GE Healthcare – высокопроизводительная универсальная
ультразвуковая система экспертного класса. Благодаря
современным технологиям, использованным в аппарате Versana
Premier, врач может получить изображение высокого качества у
разных пациентов.
Аппарат имеет широкий спектр датчиков, что позволяет проводить
все виды ультразвуковых исследований от органов брюшной
полости до сложных сосудистых исследований и эхографии сердца.
Датчики спроектированы с использованием новейших материалов и
технологий, что обеспечивает широкий частотный диапазон и их
высокую чувствительность.

Вспомогательные технологии позволяют оптимизировать
изображение, настроить его под индивидуальные особенности
каждого. Проведение автоматических расчетов, постобработки
изображений, удобное хранение эхограмм значительно облегчает
работу.
Сочетание современного дизайна и режимов с премиум-
технологиями формирования изображения придает
непревзойденную уверенность в результатах диагностики даже в
самых сложных случаях.